IKC Het Woud

Informatie

Op zoek naar een basisschool voor uw kind?

Hoe werkt het?
U kunt vrijblijvend een afspraak maken voor een oriëntatiebezoek; een gesprek en een rondleiding door ons IKC.
Telefoon: 0172-508165
E-mail: directie.hetwoud@wijdevenen.nl

Aanmelden
Als u uw kind bij ons wilt aanmelden, kunt u dit kenbaar maken door dit aanmeldformulier in te vullen. Deze is op te halen Het IKC of kunt u zelf uitprinten. U kunt hem vervolgens opsturen via de post of e-mail.

Wij adviseren uw kind aan te melden vanaf het moment dat uw kind drie jaar wordt en ongeveer vier maanden voor de vierde verjaardag. 

Hoe verloopt de aanmeldprocedure?
  • Na de aanmelding krijgt u ten eerste een bevestiging
  • Vervolgens ontvangt u een uitnodiging voor een intakegesprek en in de bijlage een intakeformulier met vragen over uw kind om in te vullen.
  • Wij vragen u om dit intakeformulier in te vullen en deze voorafgaand aan het gesprek (liefst 2 weken tevoren) op school af te geven of per email te versturen.
  • Op het intakegesprek ontvangt u het laatste formulier: het inschrijfformulier
  • Na invulling van dit inschrijfformulier en het inleveren ervan op school, wordt de inschrijving van uw kind definitief.
Inschrijving en wendagen 4 jarigen
Na het intakegesprek vindt de inschrijving plaats en wordt er met de leerkracht van groep 1/2 afspraken gemaakt over de zogenoemde 'wendagen' (ongeveer 4 dagdelen). De leerkracht neemt hiervoor contact op met u. Naar school gaan (dagdelen wennen) is mogelijk vanaf de leeftijd van 3 jaar en 10 maanden. 

Aanmelden en inschrijving kinderen ouder dan 4 jaar
  • Voor kinderen ouder dan vier jaar, afkomstig van een andere school, is de procedure hetzelfde zoals eerder omschreven, met uitzondering van het aantal wendagen.
  • Er bestaat voor basisschoolkinderen de mogelijkheid om een dag of dagdeel op bezoek te komen en de sfeer te proeven in een groep.  
  • Wanneer een kind van school wisselt, wordt er na een aanmelding (en het eerste contact met de ouders) altijd contact opgenomen met de basisschool van het kind.
  • Het advies en het onderwijskundig rapport van de vorige school, bepalen in welke groep uw kind wordt geplaatst. 
  • Een overstap vindt meestal na een schoolvakantie plaats.


Tot slot
De Rijksoverheid heeft een Basisonderwijsgids uitgebracht met informatie over het kiezen van een basisschool, de organisatie en werkwijze van basisscholen, de leerplicht en andere regels waar scholen en ouders zich aan moeten houden.

Daarnaast kunt u ter vergelijking van de scholen in de buurt ook een kijkje nemen op www.scholenopdekaart.nl. Hier vind u alle gegevens (cijfers) over onze school en alle scholen in Nederland.

2022 IKC Het Woud

Powered by BasisOnline